Dotacja na przebudowę drogi w Chłopkowie

2024-06-25 Aktualności

W dniu 25 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chłopkowie. Gmina Frampol otrzymała dotację celową w wysokości 160 tys. zł. z budżetu Województwa Lubelskiego, z wyodrębnionego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W imieniu samorządu naszej gminy umowę podpisał burmistrz Józef Rudy przy kontrasygnacie skarbnika gminy Tomasza Kurasiewicza, natomiast Zarząd Województwa Lubelskiego  reprezentowali marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Marek Wojciechowski. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego prace drogowe wykona firma  „MAGNA” Barbary Biernat z siedzibą w Momotach Dolnych 239. Całość zadania zamknie się kwotą 264 447,15 zł., a prace będą miały miejsce w lipcu br.


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2024-06-25

Data aktualizacji: 2024-06-25

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także