Dodatkowe zapisy – kanalizacja Korytków Mały

2023-02-17 Aktualności

 

Burmistrz Frampola informuje, że do 03 marca 2023 r. Gmina Frampol  prowadzi dodatkowe zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości w miejscowości Korytków Mały do udziału w projekcie polegającym na „BUDOWIĘ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KORYTKÓW MAŁY „

Inwestycja jest w trakcie realizacji i ma na celu zagospodarowanie ścieków na terenie Gminy Frampol, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

Inwestycja jest realizowana do sierpnia 2023 r.

Szacowane koszty przyłącza kanalizacyjnego, jakie będzie musiał ponieść mieszkaniec to około 3 tys. złotych.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego we Frampolu do Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji ul. Zamojska 13 pokój 2.18. lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 84 677 59 26.

 


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-02-17

Data aktualizacji: 2023-02-17

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także