Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania energii elektrycznej do zasilania głównego źródła ogrzewania

2022-12-01 Aktualności

W dniu 17 października 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dziennik Ustaw 2022 poz. 2127).

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku jest zasilanie energią elektryczną głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego oraz wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (do dnia 11 sierpnia 2022 r. dla istniejących lub po tym dniu – wpisane po raz pierwszy), o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967). Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego:

 • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2022 roku na poziomie do 5000 kWh;
 • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2022 roku na poziomie przekraczającym 5000 kWh.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo. Dodatek nie przysługuje w przypadku gdy gospodarstwo domowe:

 • korzysta z energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zostało objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1697);
 • zostało objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Dodatek nie przysługuje również osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1967).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim we Frampolu ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski złożone  po dniu 1 lutego 2023 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wniosek do pobrania: Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-12-01

Data aktualizacji: 2022-12-01

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także