Osoby obecne na zebraniu

Burmistrz Frampola z wotum zaufania i absolutorium!

2022-07-04 Urząd

Ostatniego czerwca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej we Frampolu, podczas której radni ocenili pracę burmistrza w 2021.

Raport o stanie Gminy Frampol w 2021 r. przedstawiła sekretarz gminy Anna Ruszczak; to ważny dokument, który jest corocznym podsumowaniem stanu gminy (warto zapoznać się z tym raportem, został umieszczony na stronie internetowej kilka postów niżej). Z raportem powiązane jest głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza – Rada jednomyślnie udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Frampola.

Drugim ważnym tematem sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. i głosowanie nad absolutorium dla burmistrza.

Sprawozdanie zaprezentował skarbnik gminy Tomasz Kurasiewicz, który podkreślił, że ubiegłoroczny budżet był rekordowo wysoki, tak pod względem dochodów (35.738.656,94 zł), jak i wydatków, które wyniosły ogółem 34.300.906,13 zł, w tym wydatki na inwestycje 6.828.745,03 zł, co stanowiło 19,91% udziału w wydatkach.

Realizacja budżetu została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, przedstawiony przez jej przewodniczącego radnego Pawła Odrzywolskiego, burmistrz Józef Rudy jednogłośnie otrzymał od Rady absolutorium.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-07-04

Data aktualizacji: 2022-08-16

Kategorie: Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także