Będzie droga w Teodorówce

2024-02-13 Aktualności

W poniedziałek, 12 lutego 2024 r. Burmistrz Frampola w imieniu Gminy Frampol podpisał umowę na zadnie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka od km 0+000 do km 0+266”.

W ramach przedsięwzięcia  planuje się budowę drogi gminnej w Teodorówce. Droga będzie miała szerokość 3,5 m oraz  obustronnie utwardzone pobocza z jednostronnym spadkiem i rowami chłonnymi po prawej stronie. Wykonane będą też zjazdy z kruszywa o szerokości 3,00 m do każdej z przyległych działek.

Wykonawcą zadania jest firma  „Roboty budowlane Mariusz Stanicki ” z Chrzanowa.

Koszt budowy wynikający z przeprowadzonego postępowania przetargowego to: 274 637,62 zł., 60% wartości kosztów kwalifikowalnych będzie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024. Prace zostaną wykonane w miesiącu maju br.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-02-13

Data aktualizacji: 2024-02-13

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także