Będzie chodnik i oświetlenie przy ul. Janowskiej we Frampolu.

2022-11-10 Aktualności

 

Trwa budowa chodnika przy ul. Janowskiej we Frampolu. Inwestycja ta znacząco wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności tej części Frampola, oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Nowy ciąg dla pieszych będzie miał długość ponad 800 metrów (od granic gminy do mostu). Położone już zostały kable niezbędne do zasilenia nowej linii oświetleniowej. Zgodnie z umową prace winny się zakończyć w terminie do 19 grudnia 2022 roku.

Zadanie zostanie sfinansowane z rządowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących minimalizowania społeczno -gospodarczych skutków pandemii. Jego koszt zamknie się kwotą : 837.925,64  zł.

 


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-11-10

Data aktualizacji: 2022-11-10

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także