Apel do właścicieli psów

2023-02-08 Aktualności

W ostatnim okresie na terenie naszej gminy nasiliło się zjawisko wolno biegających psów. W większości przypadków psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio  przez nich dopilnowane.

O uznaniu psa za bezdomnego nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się kilkukrotnie w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności:

 • o stałym, skutecznym dozorze nad psami, w tym prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to czy pies jest mały czy duży.

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

 • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia, a w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu wnioski o ukaranie właściciela psa,
 • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia Gmina podejmuje interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy urzędu. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Należy zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie.

W związku z powyższym  apelujemy się do wszystkich właścicieli czworonogów o rozwagę i zapewnienie bezpieczeństwa innym mieszkańcom i użytkownikom dróg i ulic. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że za brak nadzoru nad zwierzęciem odpowiada osoba, która go utrzymuje. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na każdego właściciela psa art. 77 kodeksu wykroczeń. Za takie zachowanie można dostać wysoki mandat albo karę nagany.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-02-08

Data aktualizacji: 2023-02-08

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także