84.rocznica wybuchu II wojny światowej

2023-09-04 Aktualności

W piątek 1 września 2023r. w naszym mieście odbyły się państwowe obchody upamiętniające 84.rocznicę wybuchu II wojny światowej.  W uroczystościach wzięli udział: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,  Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Edukacji Przemysław Czarnek, posłowie i senatorowie, władze samorządowe wszystkich szczebli, dowódcy wojskowi, pododdział reprezentacyjny Wojska Polskiego, Związek Strzelecki „Strzelec”,  mieszkańcy Frampola i ościennych miejscowości. Przed uroczystościami na telebimie ustawionym na Rynku we Frampolu wyświetlono film dokumentalny o bombardowaniu Frampola. 

Na placu przed budynkiem Centrum Integracji Społecznej we Frampolu Burmistrz Frampola Józef Rudy wraz ze Panią Poseł Beatą Strzałka, Starostą Biłgorajskim Andrzejem Szarlipem i Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Michałem Mulawą powitali przybyłych gości.

Po rozpoczęciu obchodów, odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrali przybyli goście.

1 września 1939 r. to nie dzwony szkolne obudziły Polaków, ale huk armat i wystrzałów. Rozpętała się najstraszliwsza, najokrutniejsza w dziejach świata wojna – II wojna światowa – rozpoczęła Pani Marszałek.  – W tym dniu główne uroczystości odbywają się na Westerplatte i w Wieluniu, ale my chcemy pamiętać o innych, małych miasteczkach, które były w sposób okrutny bombardowane i niszczone przez niemieckie lotnictwo. Frampol stał się pewnym symbolem, ponieważ armia niemiecka nie walczyła tylko z armią polską, ale też – jak mówiła Pani Witek- walczyła z bezbronną ludnością cywilną.

Następnie list przekazany przez Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego przeczytał Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. „Frampol stał się nie tylko ofiarą hitlerowskiej nienawiści, ale także historycznego kłamstwa. Przez wiele lat niemieccy historycy utrzymywali, że w mieście były polskie działa przeciwlotnicze, i dlatego był to atak konieczny, i zgodny z wojennymi regułami. Prawda była zgoła odmienna. Polska, która ośmieliła się sprzeciwić dyktatowi Hitlera, stała się doświadczalnym obszarem działań eksterminacyjnych” – napisał wicepremier.

 Na koniec głos zabrał Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin „Domagamy się od sprawców II wojny światowej, od Niemiec, by kwota strat wojennych – 6 bln 220 mld zł została wypłacona, bo nam się należy wyrównanie strat – powiedział – Będziemy się stanowczo domagać, żeby sprawa reparacji wojennych została wreszcie załatwiona po naszej myśli, niezależnie od tego, czy tam w Berlinie będzie się to podobać, czy nie. Mamy do tego prawo „– dodał

Następnie upamiętniono rocznicę Apelem Pamięci oraz Salwą Honorową. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przez uczestników oraz defilada Pododdziału Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uczestnicy uroczystości mieli możliwość zapoznać się ze sprzętem wojskowym eksponowanym na wschodniej ulicy rynku przez wojsko.

Burmistrz Frampola dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do organizacji uroczystość rocznicowych: Staroście Biłgorajskiemu Andrzejowi Szarlipowi, Kancelarii Sejmu RP, Związkowi Strzeleckiemu ” Strzelec”, wojsku, służbom mundurowym: Policji i Straży, Zarządowi Dróg, pracownikom Urzędu Miejskiego we Frampolu.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-09-04

Data aktualizacji: 2023-09-04

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także