Umowa na drogę w Teodorówce-Kolonia podpisana

2024-02-16 Aktualności

W dniu 14 lutego 2024 r. Burmistrz Frampola podpisał  kolejną umowę na budowę drogi na terenie Gminy Frampol.

Zadanie pn. Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka Kolonia od km 0+003 do km 0+185 obejmować będzie budowę drogi dojazdowej do pól i budynków mieszkalnych od krawędzi z istniejącą drogą powiatową Nr 2912L. Projektowana podstawowa szerokość jezdni drogi gminnej wynosi 3,50 m. Na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową Nr 2912L, na długości 20 m zaprojektowano poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m. Projektowana szerokość poboczy wynosi 0,75 m. Projekt przewiduje wykonanie zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi  o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego.

Wykonawcą robót budowlanych jest  firma DAREX Usługi Ziemne Dariusz Wojciechowski z Frampola.

Koszt budowy wynikający z przeprowadzonego postępowania przetargowego to: 353.923,16  zł. 60% wartości kosztów kwalifikowalnych będzie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-02-16

Data aktualizacji: 2024-02-19

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także