HomeContact
Uroczyste otwarcie projektu

    W niedzielę 19 października w hali widowiskowo-sportowe miało miejsce uroczyste otwarcie projektu „ECO-EFEKTYWNY Frampol". Wzięło w nim udział kilkuset mieszkańców Gminy Frampol, władze Gminy na czele z Burmistrzem Tadeuszem Niedźwieckim oraz zaproszeni goście, m.in.: europoseł Arkadiusz Bratkowski i radni Sejmiku Województwa Lubelskiego: Zofia Woźnica i Jan Kowalik.

    W niedzielne popołudnie widownia na hali widowiskowo-sportowej zapełniła się mieszkańcami Gminy Frampol oraz zaproszonymi gośćmi. „ECO-EFEKTYWNY Frampol" - unijny projekt, dzięki któremu w ponad 600 budynkach zamontowane zostały instalacje solarne oraz piece opalane biomasą, to inwestycja, która odpowiada na potrzeby mieszkańców naszej Gminy. O zainteresowaniu świadczyła ich tak liczna obecność. Wszystkich zebranych powitał Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki. Wśród zaproszonych gości, którzy swoja obecnością zaszczycili uroczystość, byli m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Zofia Woźnica, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Kowalik, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, dr nauk ekonomicznych Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Miejskiej we Frampolu Jerzy Marczak, Radni Rady Miejskiej we Frampolu, menedżer projektu, właściciel „EURO - DIRECT CONSULTING" Arkadiusz Dołba. Nie zabrakło przedstawicieli wykonawców: Wiceprezes Zarządu firmy „SANITO" Piotr Jacewicz, właściciel firmy „NIKMAR" Ekologiczne Systemy Grzewcze Marian Nikanowicz, przedstawiciel firmy „KLIMOSZ" Przemysław Wełniak, przedstawiciel firmy „TECH" Zbigniew Mitoraj. W uroczystości uczestniczyli także inspektorzy nadzoru inwestorskiego:  Zygmunt Dyrda, Stefan Tur, Lesław Muzyka, Wiesław Rabiński oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Frampolu: Sekretarz Gminy Frampol Józef Rudy, Skarbnik Gminy Frampol Tomasz Kurasiewicz, pracownicy UM. Obecna była także Dyrektor ZSZ Elżbieta Chmiel wraz z pracownikami placówki, a nad oprawą artystyczną imprezy czuwał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Kazimierz Oszust.

    - Szanowni Państwo, projekt „ECO-EFEKTYWNY Frampol" jest to pierwszy krok Gminy Frampol w kierunku energii odnawialnej. To pierwszy krok, ale bardzo ważny. On przekonuje nas wszystkich, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem właściwym. Zainteresowanie montażem instalacji solarnych i kotłów opalanych biomasą było duże. Dziś wiemy, że ten projekt musimy kontynuować, gdyż jest jeszcze wiele osób, które zechcą korzystać z tych urządzeń - mówił podczas rozpoczęcia uroczystości Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki i wspominał początki projektu oraz przygotowania do przeprowadzenia tak złożonej inwestycji. Przypomniał zebranym, że „ECO-EFEKTYWNY Frampol" to jeden z dużych projektów unijnych realizowanych przez Gminę. Skuteczność naszego samorządu została doceniona przez ogólnopolski tygodnik „Rzeczpospolita". W jego rankingu Gmina Frampol jest najwyżej ocenionym samorządem wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w województwie lubelskim, pod względem pozyskiwania funduszy unijnych. Wśród samorządów z całego kraju nasz samorząd zajął 9. miejsce. Burmistrz Niedźwiecki podkreślał, że projekt „ECO-EFEKTYWNY Frampol" jest sukcesem wielu osób, które pracowały przy jego realizacji. Podziękował im za pomoc i zaangażowanie - od pracowników Urzędu Marszałkowskiego, poprzez Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, firmy zaangażowane w przedsięwziecie, do pracowników Urzędu Miejskiego we Frampolu i mieszkańców naszej Gminy.  

    Kolejne punkty spotkania obejmowały wystąpienia gości. Prezentację multimedialną przedstawił Arkadiusz Dołba, Menedżer projektu, właściciel EURO - DIRECT CONSULTING. Przybliżył zebranym najważniejsze informacje dotyczące projektu „ECO-EFEKTYWNY Frampol". Następnie wystąpił Europoseł Arkadiusz Bratkowski  z informacją o dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania wysłuchali także wykładu dra. Tadeusza Zakrzewskiego, Prezesa Krajowej Izby Paliw Alternatywnych, Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenie Prosumentów Odnawialnych Źródeł Energii pn. „Praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Frampol ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych". Po wykładzie głos zabrali przedstawiciele wykonawców. Omówione zostały zasady użytkowania zamontowanych zestawów solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą, a także sprawy związane z serwisowaniem urządzeń.

    Uroczystość zakończyły występy zespołów ludowych z Sokołówki, Karolówki i Korytkowa Małego. Dla wszystkich uczestników uroczystości został przygotowany poczęstunek i materiały promocyjne. 

Więcej zdjęć ze spotkania oraz z realizacji projektu w galerii.